„Клетов“ читалачки маратон

Шта је „Читалачки маратон“?

То је друштвено одговорна акција Издавачке куће Klett која подржава писце за младе и мотивише младе од 11 до 14 година да читају.

Шта је „Читалачки клуб“?
Пет радионица на којима ће се водити дебата о пет романа објављених у едицији „Читалачки маратон“.

Како постати члан „Читалачког клуба“?
Пријавите се наставници Биљани Кнежевић, ментору „Читалачког клуба“.

Шта је задатак чланова „Читалачког клуба“?
Чланови ће прочитати пет романа и учествовати на пет радионица на којима ће се разговарати о романима. На крају маратона чланови ће гласати за најбољи роман.

Како се припремити за радионицу?
Приликом читања романа потребно је имати обележиваче: папире на којима ћемо бележити запажања, идеје које нам се буде, осећања, утиске… Ово ће нам бити од користи када будемо анализирали дело и дискутовали.
Уколико наиђемо на неку непознату реч, а не можемо разумети њено значење из смисла реченице и ширег текста, потребно је да је запишемо и пронађемо њено значење у Речнику српског језикаМатице српске (имамо је у кабинету српског језика и библиотеци).

Треба водити Дневник читања, а то је наш заједнички блог. Још у току читања можемо објављивати своја запажања и утиске. Биће занимљиво да видимо да ли се наше мишљење о јунацима мењало током читања.

Важне делове романа треба прочитати наглас. Тако ћемо вежбати читање са ставом и проверити да ли смо добро разумели јунака романа.

Добро је бавити се собом и својим осећањима. Добро је знати шта осећамо исто колико је добро знати шта мислимо о некој теми/ситуацији/поступку.

Када будемо гласали за најбољи роман, то ћемо радити водећи рачуна о следећим елементима књижевног дела:
• Избор теме (да ли је прилагођена узрасту од 11 до 14 година)
• Начин приповедања (да ли даје динамику радњи, да ли је роман занимљив и лако разумљив/читљив)
• Прилагођеност узрасту (да ли млади од 11 до 14 година имају заиста такве проблеме, да ли разумеју поступке јунака, њихове дилеме, проблеме)
• Језик и универзалне поруке књижевноуметничког дела (да ли је роман разумљив, каквим језиком је написан, које поруке промовише).

У свом Дневнику читања треба да имамо забележене одговоре на ова четири ставке како бисмо на крају маратона могли да гласамо за најбољи роман.